روزنامه عصر مردم - شماره 5918 - 26 آبان ماه 1395 دوست باوفا چه خصوصیاتی دارد؟ سعدی آن نیست که در خورد تو گوید سخنی آنچه در وسع خودم در دهن آمد گفتم دوستی: چند وقت پیش در یکی از شبکه های صدا و سیما در مورد معنی و مفهوم دوستی با مردم کوچه و بازار مصاحبه ای ترتیب داده…
حیف است که ارباب وفارا نشناسی اززبان دل ... روزنامه خبر جنوب - 17 دی ماه 1394 شرائط زندگی انسان امروز هر لحظه با مسائل شگفت انگیز و پرمخاطره ی خاصی روبرو است. به همین خاطر و به دلیل مشغله زیاد، مردم دنیا حال و هوای دیگری پیدا کرده اند. هرکس می کوشد تا مشکلات خودش را به نحوی ازپیش…
مجله تندیس، 22دی ماه ۱۳۹۳ یکی از افتخارات هر ملت وجود انسان های خاص است که در کنارشان زندگی می کنند زیرا باعث تحولی شگرف برای جامعه خودشان بوده و هم برکتی در جهت ایجاد حسن خلاقیت ، دوستی و شادی دیگر جوامع . در هنر بسیار کسان با شوری وصف ناپذیر می آیند و با گذشت زمان از آب…
روزنامه خبر جنوب - 21 آبان ماه 1394 در نشستی با عنوان کارگاه داستان نویسی و خاطره های مستند، در تالارحافظ شیراز، مشتاق بر روی صندلی، گوشه دنجی را انتخاب کرده و به صحبت های شیرین کارشناس روانشناسی حاضر گوش می دادم. چراغ های سالن خاموش بود. استاد سخنران از دانش و داشته هایش بوسیله ویدیو پروژکتور توجه اکثر حاضرین…